POKORENA PLANETA

Znanje je put do slobode. Sloboda nema alternativu.

Pitanje sistema : Kako će izgledati svet posle globalnog novog početka ?

Postavite komentar

The-Economist-Cover-218x300

U poslednjih nekoliko godina, stalno slušamo o „globalnom novom početku (globalni reset)“. Bilo da je od MMF(IMF) ili od drugih Internacionalsta / globalista / elite . Ali retko su bilo kakvi detalji navedeni o takvom novom početku. Mora se veoma duboko kopati po tom pitanju i sagledati mnoge analize da bi se dobile informacije o tome kako bi ili će svet izgledati po zamisli globalista.

Nekoliko ciljeva se otvoreno navode. Na primer, dolar bi trebao da padne kao vodeća međunarodna tržišna i -rezervna valuta i valutnu korpu specijalnih prava izvlačenja (SDR) MMF-a instalirati kao njegovog naslednika. Godine 1988. objavljen je taj plan u “ The Economist „(glavnim novinama Rotšilda). Tako bi pojedinačne nacionalne „ekonomske vlade“ zajedno okupljene i stavljene pod nadnacionalni entitet. Sistem nacionalnih centralnih banaka Pored toga bi se apsorbovao u jednu globalnu instituciju. Obe institucije bi verovatno bile pod „pokroviteljstvom“ MMF i BIZ, koje nastavljaju da pozivaju na centralizaciju političke moći, čime bi , po njihovom smatranju bile ukinute zakonodavne i granice suvereniteta koji zauzvrat treba da dovede do stabilnog finansijskog sistema.
Procesi gore opisani nisu samo „teorije“ za „fiskalne promene“, nego činjenice iza globalističke metodologije. Uvek kad god MMF pomene „veliki globalni novi početak“, onda su gore navedeni ciljevi deo na koji se odnosi MMF.
Ali šta su mehanizmi iza celog projekta? Kako bi ekonomski sistem izgledao ako globalisti dobiju ono za čim teže? Na ova pitanja globalisti skoro nikad ne daju odgovore i na taj način možemo razviti samo hipotetičke scenarije. Sledeći scenariji su zasnovani na akcijama koje globalisti obsesivno slede.

 

Inicijalna iskra
Da bi mogli započeti globalni novi početak, globalisti trebaju aktivacioni trenutak – koji će izazvati detonaciju. Ali kako bi to moglo izgledati ?, šta bi to moglo biti ? Postoji masa potencijalnih katalizatora za ekonomske nestabilnosti, a samim tim i predviđanje načina nije moguće. Jedino, ono što je sigurno je da je potrebno takav (ili više istovremeno) trenutak. Izlazak Riada iz američkog dolara, veliki lažni teroristički napad, pad na berzama jer su investitori izgubili poverenje u centralne banke, konfrontacija između Istoka i Zapada. Šta je to na kraju, je zapravo svejedno. Treba da se pri tome generiše samo jedno : Haos.
Haos, u kome se globalisti predstavljaju kao „uređujuća sila“ koja će uspostaviti javni red i njihova rešenja predstaviti kao „objektivni posrednici“.
U našem visoko umreženom i – ovisnom zapadnom svetu u kome 80% ljudi nije u poziciji da se sami brinu o sebi (hrana, itd), vrlo je verovatno da će do prekida u lancu snabdevanja i usluga dovesti do siromaštva i smrti , Obe stvari koje plaše obične građane i koji će popustiti na zahteve za većom kontrolom od strane vlade.
I ta veća kontrola je uvek bila ambicija globalista : više centralizacije i kontrole u rukama nekolicine. John Casti iz RAND korporacije postavio je svoju „teoriju okosnice (Linchpin Theorie)“ . U njoj se navodi da je kolaps – kako on kaže – „previše kompleksnih sistema“ neizbežan. Što više nezavisnih elemenata postoji u sistemu, veće su šanse da će to dovesti do nepredviđenih okolnosti koje mogu dovesti do navodne katastrofe. Navodno, rešenje bi bilo uskladiti sve sisteme i ujediniti ih i eliminisati ometajuće faktore . To znači, puna centralizacija je za Casti-ja odgovor-odnosno rešenje.
U svetu posle novog početka, globalisti će tvrditi da nisu banke i bankari nužno odgovorni za to da je došlo do kolapsa. Umesto toga, oni će reći da je „sistem“ suviše složen i haotičan – sklon pohlepi, gluposti i nesvesnoj sabotaži. Činjenica da je kriza od početka bila namerna i kontrolisana, neće nikada biti pomenuta . Centralizacija će biti slavljena kao univerzalni lek za borbu protiv kompleksnosti mnogih parlamenata, mišljenja, političkih stavova, itd i mogućnost da se njima suprostavi. I skoro sve ostale promene u našem poslovnom okruženju se zasnivaju na ovoj laži.

 

Proređivanje finansijskih igrača
Federal-Reserve-300x225
Mi ćemo biti svedoci da dugo uspostavljene Finansijske institucije će biti žrtvovane za novi početak globalnog sistema. Nemojte misliti, da neke velike banke poput Deutsche Bank neće biti puštene da padnu ako to služi ciljevima globalista. Nemojte misliti da pojedine centralne banke kao što su Federalne rezerve neće biti srušene ako novi početak treba da se najavi. Takođe, ne mislim da neke geopolitičke strukture kao što su EU ne mogu biti ciljano dovedene u nered . Na putu ka totalnoj globalizaciji i svetskoj ekonomskoj vladi globalisti nemaju lojalnost ni prema jednoj velikoj korporaciji, naciji ili centralnoj banci. Oni će rado otkačiti svaki privesak ako oni na taj način mogu da ostvare svoj cilj jednog svetskog trgovinskog sistema.
Ovo opet znači da ćemo na mikro nivou, videti takozvane bail-ins u velikoj meri. Legalno oduzimanje bankovnih računa, penzionih fondova i depoa akcija . Prvi „eksperimenti“ su uspešno sprovedeni u Evropi. Neki će takvim eksproprijacijama aplaudirati kao kraju kapitalizma i oceniti kao korak ka ekonomskoj „harmonizaciji“ . Međutim, mnogima će njihove penzije , ušteđevine i sl. biti opljačkane.

 

Devalvacija
Svako ko se bavi ekonomskom situacijom je svestan toga, ali važno je da se shvati da će se devalvacija novca proširiti preko svih granica i pogoditi sve valute. Neke će samo biti više pogođene od drugih. Američki dolar kao glavni cilj globalista će biti uništen. On neće nestati, ali će postati sve irelevantniji na globalnom nivou. Ako je to tačan vremenski raspored od „The Economist“, onda će američki dolar biti „sahranjen“ pre 2018 godine.
Devalvacija prati stagflaciju i mnoge životne potrebštine i sredstva kojim se one proizvode će ubrzano poskupiti . Ne mora doći u svim sektorima privrede do inflacije, jer implodirajuća potražnja bi mogla izbalansirati neke od uticaja kolapsa valuta. Ali će biti ekstremna inflacija u oblastima koje najteže pogađaju običnog čoveka.

 

Digitalizacija trgovine
Pored svih nedostataka i kontrolnih mehanizama oko fiat novca, postoje i drugi sistemi koje treba imati na umu. Prošlog meseca, 100 rukovodioca najvećih finansijskih institucija u svetu su se sastali na privatnom sastanku na Times Square u kancelariji od Nasdaq Inc., da bi razgovarali o budućnosti novca. Da budemo precizni, razgovarali su o softverskoj arhitekturi „Blockchain“.Cilj je da se implementira blok lanac kao medijum za sprovođenje pune digitalizacije globalnih monetarnih transakcija, i to tako, da je sve razumljivo, upravljivo i sigurno. Drugim rečima, cilj je kraj svih transakcija koje zahtevaju fizičku gotovinu.
Stvaranje bezgotovinskog društva izjednačava se sa krajem privatne trgovine. Čak i navodne decentralizovane digitalne valute kao Bitcoin se ometaju kroz funkcionalnost blok lanca, što čini praćenje svake transakcije neophodnom da bi valuta mogla da funkcioniše. Naravno, može se tvrditi da je anonimna, ali je činjenica da digitalna valuta sama po svojoj prirodi uništava privatnu trgovinu trampe i gotovinskog plaćanja. Ako bilo koji proces trgovine je predvidiv i svaki štedni ulog je predstavljen samo kao digitalizovan , onda onaj ko ima „ključ od centrale “ bloka lanca“ (u ovom slučaju 100 finansijskih institucija), imaju moć da po volji naprave haos u životu svakog od učesnika.
Još jednom „blok lanac“ koji globalisti imaju u vidu nikada neće dozvoliti anonimne transakcije, jer se u njihovoj digitalnoj valuti ne radi o anonimnosti ili „pogodnosti“, nego samo o kontroli.

 

Konsolidacija upravljanja
Korumpirane vlasti su alat pomoću kojih globalisti, robu, usluge i rad mogu da iscede iz populacije i suzbiju ustanke i nerede. Mala je verovatnoća da će globalni novi početak dovesti do kolapsa vlade. Naprotiv. Obično dobijaju vlade tokom ekonomske krize još veću moć sve – do totalitarizma. Uvek će biti novi mehanizam valuta ili nova finansijska konstrukcija da zamene staru. Globalisti će uvek naći način da plate svoju vojsku i korisne idiote, omogućavajući im da sprovedu svoje želje. Niko ne treba da bude siguran da će globalisti biti suočeni pri kolapsu sa istim problemima kao obični građani. Takva ideja je veoma naivna. globalisti su stvorili kolaps – i oni se pripremaju sada za njega i spremaju se da ga iskoriste u svoju korist.
Kraj privatnoj proizvodnji i privatnih preduzeća
Nakon novog početka vrlo je verovatno da će raspodela sredstava biti veliki problem. Serijska proizvodnja dobara, kako mi to vidimo danas neće biti nastavljena u skladu sa voljom globalista. To će dovesti do namernog deficita u snabdevanju. Jedine metode pri kolapsu u proizvodnji, su da se promoviše regionalna proizvodnja u svakoj opštini, ili da nateraju ljude da ekstremno smanje svoj životni standard i njihove zahteve. Globalisti će sigurno tražiti ovo drugo.
Ali regionalna proizvodnja u svakoj zajednici stanovništva bi zaobišla potrebnu finansijsku kontrolu globalista čak je i uništila. Pretpostavljam da će globalisti pokušati da regionalnu proizvodnju naprave gotovo nemogućom. Prvo, putem poreza, koji će potom biti tako visoki da se oni mogu platiti samo kroz velike preživele i registrovane kompanije, i posle kroz oduzimanje sirovina potrebnih za proizvodnju robe, što bi omogućilo rast zajednica. Vlade će tvrditi da ovi resursi moraju da se upravljaju od strane vlasti, tako da svako može da ima „korist“, a ne samo nekolicina za „ličnu korist“.
Ako bude potrebno, oni će ograničiti razmenu ili zabraniti alternativne oblike valuta, tako da njihov digitalni ekonomski sistem funkcioniše.

 

Emisije CO2 i „ekološka ucena“
Bez obzira na to koliko se objavi informacija i podataka, otkrivajući prevaru o veštačkim klimatskim promenama, globalisti će nastaviti da guraju svoj ekonomski model sistema na bazi ugljenika sa punom snagom. Jer je ideja „CO2 otiska“ ultimativno oružje dominacije. „Porez na CO2“ je porez na sam život.
ThinkTank propagandista iz Saveta za spoljne poslove, Timothy Snyder tvrdi u svojim delima da gotovo sve od ljudi izazvane veštačke katastrofe , predstavljaju rezultat preteranog životnog standarda. Iako su njegove definicije „visokog životnog standarda“ nejasne, može se pretpostaviti da on želi dodati većini zapadnog društva višestepeno pogoršanje istoga. On nastavlja da govori o tiranima i masovnim ubicama koji često ignorišu naučne vlasti u cilju povećanja proizvodnih sredstava, i da ljudi koji ignorišu „klimatske nauke“ će doprineti budućem holokaustu. Ukratko, Snyder kaže: mi svi moramo prestati da proizvodimo, da težimo ka ličnom bogatstvu i uspehu i žrtvujemo svoj lični napredak u ime Zajedničkog napretka i bezbednosti planete.
Slično kao Casti , Snyders-u je potreban narativ koji treba da potčini stanovništvo jednoj centralnoj vlasti u smislu zajedničkog dobra. I to je sigurno samo slučajnost da će muškarci i žene koji rade za Casti-ja i Snyder-a biti na vrhu ove centralne vlasti.
Samo da vas podsetim: Za potpunu centralizaciju globalisti moraju sve uskladiti. To ne znači samo prilagođavanje privrede, nego i podešavanje veličine sistema nadole, oni žele da diktiraju. Što je veći i drugačiji, sistem , teže je održavati kontrolu. A to znači naglo smanjiti proizvodnju i smanjiti populaciju dramatično. Kontrola populacije (rođenja) je onda realnost.
Čim se emisija CO2 može oporezovazi i administrirati može se i reprodukcija ljudi oporezovati i upravljati. Globalisti će biti kao bogovi. „Crni čovek ugljenika“ može da se koristi protiv krizom umorne javnosti i gurnuti je u potpunu sublimaciju. Kao da ugljenik znači kraj sveta kojeg poznajemo i ljudi su opasnost za budućnost, koje je neophodno regulisati zbog samog njihovog postojanja.
Antropogene klimatske promene : su model globalista, kojim žele da ubede stanovništvo da veruje da samo određena gornja granica proizvodnje i broja ljudi je prihvatljiva. Ako ikada dođemo do te tačke mestu na kome je Društvo razvilo takvu mržnju prema sebi i svoje porobljavanje i uništavanje pospešuje pomoću „individualne kontrole emisije CO2“, moraće da prođe hiljade godina da bi ponovo mogla prevladati sloboda.

 

Ali još nismo stigli do toga
Svi rizici gore opisani nisu uklesani u kamen. Neki tvrde da je „kraj je blizu“ – to je pogrešno. Kraj nije nikada blizu (osim u atomskom ratu). Čovečanstvo je generacijama preživelo katastrofu za katastrofom. Sada već neposredna katastrofa traje u odnosu na istorijske, u neviđenim razmerama – ali to neće biti poslednja. Biće novih katastrofa – možda tek u narednih nekoliko decenija od sada i onda će ponovo biti onih koji kažu da je „kraj je blizu“.
U svim prošlim katastrofama, havarijama i krizama bilo je ljudi koji su iskoristili priliku preuzeli inicijativu i pokazali veličinu. Mi još uvek ne živimo u Novom svetskom poretku. Danas ni blizu nije tako biti loš kako može biti sutra, ako ne postupimo kako treba i počnemo da pokazujemo otpor.
Novi početak globalista treba aktivacioni trenutak. Kriza koju, doduše, ne možemo izbeći, jer nam nedostaju neophodne veštine da to uradimo. Ali novi početak zahteva prave ljude da se izgradi sistem posle odvijanja krize. I tu mi možemo odrediti budućnost . Svako ima u ovom razvlačenom procesu izbor : ili se sakrij i nadaj se najboljem, ili da se bori za poziciju da bi mogao odlučuješ sutra ko će da gradi i određuje. Da li će to biti psihotični globalistički kabal? Ili će biti slobodni ljudi sa savesti? Krajnji rezultat zavisi od nas – samih.
Ceo text na nemačkom :

Systemfrage: Wie wird die Welt nach einem globalen Neuanfang ausschauen?

Advertisements

Ostavite odgovor

Popunite detalje ispod ili pritisnite na ikonicu da biste se prijavili:

WordPress.com logo

Komentarišet koristeći svoj WordPress.com nalog. Odjavite se /  Promeni )

Google+ photo

Komentarišet koristeći svoj Google+ nalog. Odjavite se /  Promeni )

Slika na Tviteru

Komentarišet koristeći svoj Twitter nalog. Odjavite se /  Promeni )

Fejsbukova fotografija

Komentarišet koristeći svoj Facebook nalog. Odjavite se /  Promeni )

w

Povezivanje sa %s